Wyniki naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Główny Księgowy

Wyniki naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Główny Księgowy

Pliki do pobrania

Nabór na stanowisko głównej księgowej

Sposób składania dokumentów: osobiście (w zamkniętych kopertach) w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na adres: Zespół Szkół Technicznych w Pile, 64-920 Piła. Koperty doręczone osobiście lub listownie należy opatrzyć dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego”.

Termin składania dokumentów: do dnia 19 września 2022 r. do godziny 15:00.

Pliki do pobrania

Metryka

Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORÓW

Pliki do pobrania

  • data utworzenia strony: 22-02-2022 | 19:51
  • data ostatniej modyfikacji: 27-10-2022 | 10:34